Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Willy & Ivan Baetens (Sint-Niklaas, BE)

Willy & Ivan Baetens (Sint-Niklaas, BE) have created a breeding loft based on 1st National Ace Pigeons KBDB | Pigeon Paradise

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου