Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Jan Aarden

Όταν κάποιος συμμετέχει σε μια συζήτηση με θέμα τα ταχυδρομικά περιστέρια,είναι σίγουρο ότι θα αναφερθεί στον Jan Arden.
Επειδή το στέλεχος(ράτσα) που δημιούργησε αυτός ο άνθρωπος έχει φέρει νίκες και διακρίσεις σε όσους περιστερώνες έχει ''εισέλθει''.
Το στέλέχος Jan Arden διακρίνεται στης μεγάλες και πολλή μεγάλες αποστάσεις.
(Long & extreme long distance).