Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Leo van Rijn (De Lier, NL)

Marja 653 of Leo van Rijn (De Lier, NL) is the best young ace pigeon in the prestigious Dutch WHZB/TBOTB competition | Pigeon Paradise

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου