Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Marco Braspenning (Wieringerwerf, NL)

Marco Braspenning (Wieringerwerf, NL) can count on an exceptional breeding pair with Blue Jeroen and Sister Fortezza | Pigeon Paradise

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου