Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Kurt and Raf Platteeuw (Rumbeke, BE)

Kurt and Raf Platteeuw (Rumbeke, BE) own one of Belgium’s most impressive pigeon families | Pigeon Paradise

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου