Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Gerard & Bas Verkerk (Reeuwijk, NL)

Gerard & Bas Verkerk (Reeuwijk, NL) dominate the national release from Chateauroux in The Netherlands against 37,571 pigeons | Pigeon Paradise

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου