Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Premier Stud (Patrington Haven, UK)

Premier Stud (Patrington Haven, UK) has made a spectacular impact on the British racing pigeon scene | Pigeon Paradise

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου