Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Gerard Koopman (Ermerveen, NL)

Gerard Koopman (Ermerveen, NL) takes impressive overall result in NPO one day long distance race from Sens | Pigeon Paradise

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου