Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Karlo Van Rompaey (St.- Truiden, BE) is running one of Belgium’s strongest pigeon families in the national longer middle distance | Pigeon Paradise

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου