Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Gerard Koopman (Ermerveen, NL) has had a brilliant 2014 season with successful racing birds across every discipline | Pigeon Paradise

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου