Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Maulio Garcia Perez5ος Νικητής.
Αρ.Δακτυλιδιού: ESP-10920-2010.
Χώρα: Γαλλία-Ισπανία.
Όνομα Περιστεριού: Jerico.
Αίματα περιστεριού: Father is from the top breeding lines of Roger Florizoone
Super lines of famous ‘Witneus
Mother is cross of lines ‘Mickey’ x ‘Perpignan King’ (Kurvers-De Weerd)
‘Mickey’ is a super breeding ace

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου