Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Dickmann-Stroetges8ος Νικητής.
Αρ.Δακτυλιδιού: NL-1946163-2010.
Χώρα: Ολλανδία.
Όνομα Περιστεριού: Jendarlin.
Αίματα περιστεριού: Father is ‘Blue Star’, VERY GOOD BREEDING COCK from the best of bloodlines
His father is top lines of Kuypers brothers            
Mother is ‘Nest Sister Morgan’ - DERBY ARONA WONDER GENES
   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου