Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Yvon Deneufbourg (Estinnes, BE) impresses the pigeon world with the title of 1st National Champion Extreme Long Distance KBDB 2014! | Pigeon Paradise

Yvon Deneufbourg (Estinnes, BE) impresses the pigeon world with the title of 1st National Champion Extreme Long Distance KBDB 2014! | Pigeon Paradise

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου