Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Fenland Lofts-(Darren Peters)

Πέμπτος Νικητής: Fenland Lofts-(Darren Peters)

Κωδικός:UK0382.
Αρ.Δακτυλιδιού: GBZ-10-80195
Χώρα: Μ.Βρετανία.
Όνομα Περιστεριού: Fenlands Lyndise.
Αίματα περιστεριού: 
Ιστοσελίδα που αναφέρεται στον Darren Peters ιδιοκτήτη του Fenland Loft:http://www.pipa.be/en/newsandarticles/reports/peters-darren-1st-open-midlands-national-cherbourg-4900-birds-2007

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου